.:: MENU ::.

» Úvod
» Aktuality
» Naše obec
» Org. struktura OÚ
» Úřední deska
      » Zákon č. 159
      » Archiv 2023
      » Archiv 2022
      » Archiv 2021
      » Archiv 2020
      » Archiv 2019
      » Archiv 2018
      » Archiv 2017
      » Archiv 2016
      » Archiv 2015
      » Archiv 2014
      » Archiv 2013
      » Archiv 2012
      » Archiv 2011
      » Archiv 2010
      » Archiv 2009
      » Archiv 2008
      » Archiv 2007
      » Archiv 2006
» Hlášení rozhlasu
» Povinné informace
» Prohlášení o přístupnosti
» Veřejné zasedání
» Vyhlášky
» Hospodaření
» Podatelna
» GDPR
» Kontaktní údaje

**************
» Vodovod Vrbice

**************
» Pamětihodnosti
» Fotogalerie
» Napsali o nás
» Vzhled obce
» Dotace PRV

**************
» Knihovna
» SDH Vrbice

 .:: ÚŘEDNÍ DESKA - ARCHIV 2006 ::.

----------------------------------------------------------------------------
NÁVRH ROZPOČTU SVAZKU OBCÍ MIKROREGION PODCHLUMÍ NA ROK 2007
podrobnosti můžete číst zde
 
Vyvěšeno: 19. 12. 2006
 

VYHLÁŠKA o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
ze dne 16.12.2006.
 
Vyvěšeno: 16. 12. 2006
 

ROZPOČET OBCE VRBICE NA ROK 2007
podrobnosti můžete číst zde
 
Vyvěšeno: 16. 12. 2006
 

ÚPRAVY ROZPOČTU OBCE VRBICE NA ROK 2006 - Č. 2
návrh ke schválení na zasedání obecního zastupitelstva dne 15.12. 2006
 
Vyvěšeno: 29. 11. 2006
 

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
obecního zastupitelstva dne 15.12.2006 v 18:00 hodin.
Podrobnosti zde
 
Vyvěšeno: 29. 11. 2006
 

VÝSLEDKY VOLEB do obecního zastupitelstva obce VRBICE konané
dne 20. a 21. října 2006.
 
počet zapsaných voličů: 99
účast ve volbách: 62
% účasti: 62,6
 
Odevzdané hlasy pro:
1. Karbulka Zdeněk 50 hlasů, to je 80,7% hlasů všech voličů
2. Ing. Neuman Miloš 52 hlasů, to je 83,9% hlasů všech voličů
3. Splítek Luboš 51 hlasů, to je 82,3% hlasů všech voličů
4. Vízner Miloslav 44 hlasů, to je 70,9% hlasů všech voličů
5. Křídlo Zdeněk 47 hlasů, to je 75,8% hlasů všech voličů
6. Splítek Petr 25 hlasů, to je 40,3% hlasů všech voličů
 
Do obecního zastupitelstva byli zvoleni:
Karbulka Zdeněk
Ing. Neuman Miloš
Splítek Luboš
Vízner Miloslav
Křídlo Zdeněk
 
Ve Vrbici dne 21.10. 2006
 
Ota Lukeš - předseda volební komise
 

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
obecního zastupitelstva dne 28.10.2006 v 18:00 hodin.
Podrobnosti zde
 
Vyvěšeno: 12. 10. 2006
 

NAŘÍZENÍ č. 3/2006 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských
osnov .
pro zvětšení klikněte na obrázek
 
Vyvěšeno: 10.6.2006
 

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstva
 
obce VRBICE
podle §29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů

1) volby do zastupitelstva obce Vrbice se uskuteční
v pátek 20. října 2006 od 14,00-20,00 hodin
v sobotu 21. října 2006 od 8,00-14,00 hodin
 
2) místem konání voleb je volební místnost
Obecní úřad Vrbice
Vrbice č.p. 25
507 03 Vysoké Veselí
 
3) Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství ČR, popř. státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit
na území ČR.
 
4) Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
 
Vyvěšeno: 5. 10. 2006

Zastupitelstvo obce VRBICE
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění,
stanovilo na veřejném zasedání dne 21.7.2006
počet členů zastupitelstva
 
pro volby dne 20. a 21. října 2006 na
 
5 členů
-----------------------------------------------------------------------------------
Počty podpisů na peticích
podle ustanovení §21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o
volbách, ve znění pozdějších předpisů a podle přílohy
k tomuto zákonu
 
obec do 500 obyvatel
(potřebný počet podpisů voličů zapsaných v seznamech – z počtu obyvatel obce)
 
pro nezávislé kandidáty – 5%
 
pro sdružení nezávislých kandidátů – 7%
 
Nezapočítávají se podpisy kandidátů samých. Vypočtené číslo se zaokrouhluje na
celé číslo směrem nahoru.

ÚPRAVY ROZPOČTU OBCE VRBICE NA ROK 2006 - Č. 1
schváleno na zasedání obecního zastupitelstva dne
 
Vyvěšeno: 26. 9. 2006

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
obecního zastupitelstva dne 14.10.2006 v 18:30 hodin.
Podrobnosti zde
 
Vyvěšeno: 26. 9. 2006

V O L B Y
do zastupitelstva obce
 
poskytnutí informace o počtu a sídle
volebních okrsků
dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, §15 písm. g)
 
počet volebních okrsků: 1
 
                 sídlo volebního okrsku:
Obecní úřad Vrbice
Vrbice č.p. 25
507 03 Vysoké Veselí
 
Vyvěšeno: 5.9.2006

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
obecního zastupitelstva dne 21.7.2006 v 19:00 hodin.
 
Vyvěšeno: 13.7.2006
Sejmuto: 28.7.2006

VYHLÁŠKA o projednání návrhu zadání územního plánu velkého územního
celku Královéhradeckého kraje.
pro zvětšení klikněte na obrázek
 
Vyvěšeno: 10.6.2006
Sejmuto: 7.7.2006

OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu časového plánu a programu prací pro
zpracování Plánu oblasti Horního a středního povodí Labe k připomínkám
veřejnosti a Výzva k připomínkám veřejnosti a uživatelů vody.
 
Vyvěšeno: 3.1.2006
Sejmuto: 7.7.2006

ODKUP PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ
pro zvětšení klikněte na obrázek nebo zde
Vyvěšeno: 19.5.2006

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
obecního zastupitelstva dne 3.6.2006 v 19:00 hodin.
 
Vyvěšeno: 19.5.2006

O Z N Á M E N Í
Starosta Obce Vrbice tímto oznamuje spoluobčanům, že volby
do Parlamentu ČR se budou konat ve volební místnosti na
Obecním úřadě ve Vrbici
 
ve dnech 2.června 2006 (od 14,00 do 22,00 hodin) v
a 3.června 2006 (od 8,00 do 14,00 hodin).
 
Vyvěšeno: 18.5.2006

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
dle zákona č. 247/1995 Sb.§14c písm. f)
 
počet volebních okrsků: 1
sídlo volebního okrsku:
Obecní úřad Vrbice
Vrbice č.p. 25
507 03 Vysoké Veselí
 
Vyvěšeno: 18.4.2006

3/2006 Vyhláška O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
  třídění, využívání a odstraňování komunálních opadů vznikajících
  na jejím katastrálním území ze dne 24.3.2006.
   
  Vyvěšeno: 25.3.2006

2/2006 Vyhláška O pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
  ze dne 24.3.2006.
   
  Vyvěšeno: 25.3.2006

1/2006 Vyhláška O místních poplatcích ze dne 24.3.2006.
   
  Vyvěšeno: 25.3.2006

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrbice za rok 2005.
 
Vyvěšeno: 3.3.2006

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce za rok 2005.
 
Vyvěšeno: 3.3.2006

ZÁMĚR OBCE - odkoupení pozemků
 
Vyvěšeno: 24.2.2006

OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu časového plánu a programu prací pro
zpracování Plánu oblasti Horního a středního povodí Labe k připomínkám
veřejnosti a Výzva k připomínkám veřejnosti a uživatelů vody.
 
Vyvěšeno: 3.1.2006

 
Vyvěšeno: 23.12.2005
 


© 2006 - 2023| VRBICE