.:: MENU ::.

» Úvod
» Aktuality
» Naše obec
» Org. struktura OÚ
» Úřední deska
      » Zákon č. 159
      » Archiv 2023
      » Archiv 2022
      » Archiv 2021
      » Archiv 2020
      » Archiv 2019
      » Archiv 2018
      » Archiv 2017
      » Archiv 2016
      » Archiv 2015
      » Archiv 2014
      » Archiv 2013
      » Archiv 2012
      » Archiv 2011
      » Archiv 2010
      » Archiv 2009
      » Archiv 2008
      » Archiv 2007
      » Archiv 2006
» Hlášení rozhlasu
» Povinné informace
» Prohlášení o přístupnosti
» Veřejné zasedání
» Vyhlášky
» Rozpočet
» Podatelna
» GDPR
» Kontaktní údaje

**************
» Vodovod Vrbice

**************
» Pamětihodnosti
» Fotogalerie
» Napsali o nás
» Vzhled obce
» Dotace PRV

**************
» Knihovna
» SDH Vrbice

 .:: ÚŘEDNÍ DESKA - ARCHIV 2016 ::.
----------------------------------------------------------------------------
NÁZEV DOKUMENTU
vyvěšeno
sejmuto
ke stažení
     
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA O STANOVENÍ KRATŠÍ DOBY NOČNÍHO KLIDU NA ÚZEMÍ OBCE
13.12. 2016
28.12.2016
pozvánka dokument
     
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VRBICE FORMOU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2016
12.12. 2016
2.1.2017
pozvánka veřejná vyhláška
pozvánka územní plán Vrbice
pozvánka příloha 1
pozvánka příloha 2
pozvánka příloha 3
pozvánka příloha 4
pozvánka příloha 5
pozvánka příloha 6
     
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ DNE 9.12.2016
2.12. 2016
12.12.2016
pozvánka pozvánka
     
NÁVRH ROZPOČTU OBCE VRBICE NA ROK 2017
25.11. 2016
12.12.2016
pozvánka dokument
     
ZÁMĚR NA PRONÁJEM POZEMKŮ
25.11. 2016
12.12.2016
pozvánka dokument
     
NÁVRH ROZPOČTU SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU PODCHLUMÍ NA ROK 2017
18.11. 2016
6.12.2016
pozvánka návrh rozpočtu
     
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O DORUČENÍ NOVÉHO NÁVRHU ...
15.11. 2016
30.11.2016
pozvánka dokument
     
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU
16.10. 2016
14.11.2016
pozvánka dokument
     
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU I. ETAPA 1.8.- 30.9.2016, II.ETAPA 1.10.-6.11.2016
22.7. 2016
14.11.2016
pozvánka dokument
     
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
20.9. 2016
4.10.2016
pozvánka dokument
     
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ 2. KOLA VOLEB DO SENÁTU
11.10. 2016
16.10.2016
pozvánka pozvánka
 
VÝSLEDKY VOLEB DO SENÁTU A ZASTUPITELSTVA KRAJE
10.10.2016
16.10.2016
pozvánka volby do senátu
pozvánka krajské zastupitelstvo
     
JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE
26.8. 2016
16.10.2016
pozvánka dokument
 
OZNÁMENÍ O POČTU A SÍDLECH VOLEBNÍCH OKRSKŮ
23.8. 2016
16.10.2016
pozvánka dokument
 
STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE
8.8. 2016
16.10.2016
pozvánka dokument
     
JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE
26.8. 2016
16.10.2016
pozvánka dokument
 
OZNÁMENÍ O POČTU A SÍDLECH VOLEBNÍCH OKRSKŮ
23.8. 2016
16.10.2016
pozvánka dokument
 
STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE
8.8. 2016
16.10.2016
pozvánka dokument
 
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ DNE 10.9.2016
2.9. 2016
20.9.2016
pozvánka pozvánka
 
ÚDAJE O NEMOVITOSTECH S NEDOSTATEČNĚ IDENTIFIKOVANÝM VLASTNÍKEM
25.1. 2016
9.9.2016
pozvánka dokument
 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU OD 18.7. - 31.7.2016
18.7. 2016
31.7.2016
pozvánka dokument
 
ROZHODNUTÍ MÚ JIČÍN - POVOLENÍ ÚPLNÉ UZAVÍRKY OD 18.7.-31.7.2016
18.7. 2016
31.7.2016
pozvánka dokument
 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ZMĚNA ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ
15.7. 2016
30.7.2016
pozvánka dokument
 
Zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05, které se oznamuje veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 a § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
27.5. 2016
30.6.2016
pozvánka OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (PDF, 466 kB) o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
pozvánka Příloha č. 1 (PDF, 10 MB) k opatření obecné povahy: Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
pozvánka Příloha č. 2 (PDF, 269 kB) k opatření obecné povahy: Rozhodnutí o námitkách
pozvánka Příloha č. 3 (PDF, 626 kB) k opatření obecné povahy: Vypořádání připomínek obdržených v rámci zveřejnění návrhu opatření obecné povahy
pozvánka Příloha č. 4 (PDF, 307 kB) k opatření obecné povahy: Stanovisko SEA k návrhu koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Severovýchod - CZ05“ vydané dle zákona č. 100/2001 Sb.
pozvánka Příloha č. 5 (PDF, 310 kB) k opatření obecné povahy: Odůvodnění podle §10g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., a opatření pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10h zákona č. 100/2001 Sb.
 
POPLATKY ZA ROK 2016
19.1. 2016
30.6.2016
pozvánka dokument
 
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
10.5. 2016
24.6. 2016
pozvánka vyhláška
 
NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VRBICE
2.5. 2016
21.6. 2016
pozvánka Veřejná vyhláška - opakované veřejné projednání návrhu ÚP Vrbice
pozvánka Vrbice návrh k řízení_II_2_2016_k projednání
pozvánka příloha 1
pozvánka příloha 2
pozvánka příloha 3
pozvánka příloha 4
pozvánka příloha 5
pozvánka příloha 6
 
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ DNE 10.6.2016
6.6. 2016
10.6. 2016
pozvánka pozvánka
 
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRBICE ZA ROK 2015
23.5. 2016
10.6. 2016
pozvánka Příloha č. 1 - Závěrečný účet
pozvánka Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty
pozvánka Příloha č. 3 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
pozvánka Příloha č. 4 - Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
pozvánka Příloha č. 5 - Rozvaha - Bilance
pozvánka Příloha č. 6 - Zpráva o výsledku přezkoušení hospodaření obce Vrbice
 
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU PODCHLUMÍ ZA ROK 2015
29.4. 2016
30.5. 2016
pozvánka závěrečný účet
pozvánka kontrola vnitrovýkazových vazeb
pozvánka příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
pozvánka výkaz zisku a ztráty
pozvánka rozvaha
pozvánka zpráva o výsledku přezkoumání
 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
27.4. 2016
27.5.2016
pozvánka vyhláška
 
ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU POZEMKŮ
14.4. 2016
3.5.2016
pozvánka dokument
 
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ DNE 18.3.2016
11.3. 2016
18.3. 2016
pozvánka pozvánka
 
ZRUŠENÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PŘI NEDOSTATKU VODY
19.1. 2016
2.2. 2016
pozvánka dokument
 
 
 

Soubory jsou uloženy ve formátu pdf. Pro otevření použijte Acrobat Reader,
instalační soubor ke stažení zde (26MB)


© 2006 - 2023 VRBICE