.:: MENU ::.

» Úvod
» Aktuality
» Naše obec
» Org. struktura OÚ
» Úřední deska
» Hlášení rozhlasu
» Povinné informace
» Územní plán obce Vrbice
» Prohlášení o přístupnosti
» Veřejné zasedání
» Vyhlášky
» Rozpočet
» Podatelna
» GDPR
» Kontaktní údaje

**************
» Vodovod Vrbice

**************
» Pamětihodnosti
» Fotogalerie
» Napsali o nás
» Vzhled obce
» Dotace PRV

**************
» Knihovna
» SDH Vrbice

 .:: VYHLÁŠKY ::.
----------------------------------------------------------------------------

  OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY - OBEC VRBICE A STŘÍBRNICE
   
4/2023 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
   
1/2023 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů


2/2021 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě
   
1/2021 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ZRUŠENA


4/2020 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
  pozvánka Příloha 1a
  pozvánka Příloha 1b
  pozvánka Příloha 1c
  pozvánka Příloha 1d
  pozvánka Příloha 1e
   
3/2020 Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
  využívánía odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
  obce Vrbice
   
2/2020 Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší obecně závazné vyhlášky obce Vrbice
   
1/2020 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů ZRUŠENA


1/2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 ZRUŠENA
  O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
  přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


1/2016 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 ZRUŠENA
  O stanovení kratší doby nočního klidu na území obce


1/2015 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 ZRUŠENA
  O sběru a shromažďování rostlinných zbytků


1/2012 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 ZRUŠENA
  O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
  přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  


1/2010 Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,
  Zrušení OZV ze dne 12.12.1997 o zásadách uspořádání území a územním plánu sídelního
  útvaru Vrbice


1/2009 Zrušení OZV 1/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
   
1/2008 O stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí ZRUŠENA
   


4/2006 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
  přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  ze dne 16.12.2006 ZRUŠENA
   
3/2006 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
  a odstraňování komunálních opadů vznikajících na jejím katastrálním
  území ze dne 24.3.2006 ZRUŠENA
   
2/2006 O pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství ze dne 24.3.2006 ZRUŠENA
   
1/2006 O místních poplatcích ze dne 24.3.2006 ZRUŠENA


3/2004 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
  přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  ze dne 18.12.2004 - ZRUŠENA
   
2/2004 O místních poplatcích ze dne 18.12.2004 - ZRUŠENA
   
1/2004 O místních poplatcích ze dne 25.6.2004 - ZRUŠENA


5/2003 O ochraně ovzduší ze dne 27.9.2003 ZRUŠENA
   
4/2003 O povinnostech držitelů psů a hospodářského zvířectva
  ze dne 8.2.2003 - ZRUŠENA
   
3/2003 O místních poplatcích ze dne 8.2.2003 - ZRUŠENA
   
2/2003 O nakládání s komunálním a stavebním odpadem ze dne 8.2.2003.
  - ZRUŠENA
   
1/2003 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
  přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  ze dne 8.2.2003 - ZRUŠENA
    

© 2006-2022 | VRBICE