Vítejte na stránkách obce Vrbice, ležící nedaleko města Jičína, v kraji Královéhradeckém.
Obecní úřad Vrbice spravuje obce Vrbice a Stříbrnice.
.:: MENU ::.

» Aktuality
» Naše obec
» Zastupitelé
» Úřední deska
» Veřejné zasedání
» Vyhlášky
» Hospodaření
» Podatelna
» Kontaktní údaje

**************
» Pamětihodnosti
» Fotogalerie
» Napsali o nás
» Vzhled obce

**************
» Knihovna
» SDH Vrbice
» ČČK Vrbice

.:: VYHLÁŠKY ::.
----------------------------------------------------------------------------

VYHLÁŠKA č. 2/2004
 
O místních poplatcích.
Ze dne 18.12.2004.
Účinnost od 3.1.2005.
ZRUŠENA   ZRUŠENA   ZRUŠENA   ZRUŠENA   ZRUŠENA   ZRUŠENA

Obec Vrbice
Obecně závazná vyhláška č. 2/2004,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2004
 
O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH ze dne 25.6.2004
 
Zastupitelstvo obce Vrbice vydalo dne 18.12.2004 v souladu s ustanovením ust. § 10 písm.d) a ust. § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 14 odst 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
 
článek 1.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2004, o místních poplatcích ze dne 25.6.2004 se mění takto: Dosavadní znění čl. 5 “Sazba poplatku” se ruší a nahrazuje se novým zněním, které včetně nadpisu zní:
 
Sazba poplatku
1. Roční poplatek z každého psa činí: 100,- Kč

2. U poživatelů invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jejich jediným zdrojem příjmů, anebo poživatelů sirotčího důchodu roční poplatek z každého psa činí: 100,- Kč
 
článek 2.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 3.1.2005

Zdeněk Karbulka - starosta obce
Ing. Miloš Neuman - místostarosta obce
 
Vyvěšeno dne: 19.12.2004
Sejmuto dne: 3.1.2005
 
 
© 2006 | VRBICE