Vítejte na stránkách obce Vrbice, ležící nedaleko města Jičína, v kraji Královéhradeckém.
Obecní úřad Vrbice spravuje obce Vrbice a Stříbrnice.
.:: MENU ::.

» Aktuality
» Naše obec
» Zastupitelé
» Úřední deska
» Veřejné zasedání
» Vyhlášky
» Hospodaření
» Podatelna
» Kontaktní údaje

**************
» Pamětihodnosti
» Fotogalerie
» Napsali o nás
» Vzhled obce

**************
» Knihovna
» SDH Vrbice
» ČČK Vrbice

.:: ÚŘEDNÍ DESKA ::.
----------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA
 
Starosta obce Vrbice v souladu se zákonem 128/2000 Sb. v platném znění
svolává na den 15.12. 2007 od 18,00 hodin (sobota)
 
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
 
které se koná v obecním domě ve Vrbici.
 
Program veřejného zasedání:
 
1. Zahájení, schválení programu zasedání
2. Volba zapisovatele
3. Volba návrhové komise
4. Ověření zápisu z minulého zasedání
5. Finanční zpráva
6. Úpravy rozpočtu
7. Schválení rozpočtu obce na rok 2008
8. Schválení rozpočtového výhledu obce
9. Volba inventarizační komise
10. Schválení rozpočtu Mikroregionu Podchlumí na rok 2008
11. Schválení vstupu a členství v Euroregionu Glacensis, souhlas s obsahem stanov       sdružení
12. Schválení – smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí
13. Nově vzniklé záležitosti
14. Diskuse
15. Usnesení
16. Závěr
 
Vrbice dne 28.11. 2007
 
Zdeněk KARBULKA
starosta
 
Přílohy k pozvánce:
- úpravy rozpočtu č.2 pro rok 2007
- návrh rozpočtu na rok 2008
- rozpočtový výhled
 
Vyvěšeno: 28.11. 2007
 
© 2006, 2007| VRBICE