Vítejte na stránkách obce Vrbice, ležící nedaleko města Jičína, v kraji Královéhradeckém.
Obecní úřad Vrbice spravuje obce Vrbice a Stříbrnice.
.:: MENU ::.

» Aktuality
» Naše obec
» Zastupitelé
» Úřední deska
» Veřejné zasedání
» Vyhlášky
» Hospodaření
» Podatelna
» Kontaktní údaje

**************
» Pamětihodnosti
» Fotogalerie
» Napsali o nás
» Vzhled obce

**************
» Knihovna
» SDH Vrbice
» ČČK Vrbice

.:: HOSPODAŘENÍ ::.
----------------------------------------------------------------------------

 
ROZPOČET OBCE VRBICE NA ROK 2008 - návrh
 
PŘÍJMY
daňové příjmy
1111 - daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a f. požitků
100 000,- Kč
1112 - daň z příjmů fyz. osob z SVČ
7 000,- Kč
1113 - daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů
7 000,- Kč
1121 - daň z příjmů právnických osob
135 000,- Kč
1211 - daň z přidané hodnoty
180 000,- Kč
poplatky z vybraných činností a služeb  
1337 - poplatek za likvidaci komunálního odpadu
60 000,- Kč
1341 - poplatek ze psů
3 000,- Kč
1361 - správní poplatky
200,- Kč
majetkové daně  
1511 - -daň z nemovitostí
400 000,- Kč
nedaňové příjmy  
1012 - 2131 - příjmy z pronájmu pozemků
58 800,- Kč
3613 - 2111 - příjmy z poskytování služeb (nebyt.)
24 000,- Kč
3613 - 2132 - příjmy z pronájmu nemovit. a jejich částí
120,- Kč
3722 - 2112 - příjmy z prodeje zboží (pytle na odpad, popelnice)
500,- Kč
6310 - 2141 - příjmy z úroků
5 000,- Kč
neinvestiční přijaté dotace od krajů  
4112 - dotace z kraje na činnost OÚ
7 200,- Kč


příjmy celkem
987 820,- Kč
zůstatek na účtu k 12/2005
1 050 000,- Kč
finanční prostředky k dispozici - celkem
2 037 820,- Kč


   
VÝDAJE  
vodní hospodářství  
2310 - 5171 - pitná voda - studny (opravy a udržování)
5 000,- Kč
2310 - 6121 - vodovod - projektové práce, zkoušky
150 000,- Kč
2321 - 6121 - kanalizace - projekt k úz. řízení, prov. projekt
150 000,- Kč
vzdělávání  
3111 - 5321 - neinvestiční dotace obcím (MŠ Milíčeves)
7 500,- Kč
3113 - 5321 - neinvestiční dotace obcím (ZŠ V. Veselí, ZŠ Jičín)
65 000,- Kč
kultura, sdělovací prostředky  
3319 - 5021 - dohody o provedení práce (vedení kroniky)
5 000,- Kč
3319 - 5171 - pomníčky - opravy a udržování
40 000,- Kč
3341 - 5162 - místní rozhlas (poplatek) + poplatek TV
1 440,- Kč
3341 - 5171 - místní rozhlas ( opravy)
1 500,- Kč
3399 - 5194 - věcné dary (dary k výročí obyvatelům)
2 000,- Kč
nebytové hospodářství  
3613 - 5154 - elektrická energie
25 000,- Kč
3613 - 5169 - ostatní služby (rozbor vody)
9 000,- Kč
veřejné osvětlení
3631 - 5154 - veřejné osvětlení el. energie
23 000,- Kč
3631 - 5171 - veřejné osvětlení - opravy a udržování
10 000,- Kč
3631 - 6121 - veřejné osvětlení ve Stříbrnici (část)
55 000,- Kč
územní plánování  
3635 - 6119 - ost. nákup dlouh. nehm. majetku (digit. územní plán)
190 400,- Kč
3639 - 5329 - Mikroregion Podchlumí

660,- Kč

sběr a svoz nebezpečných odpadů  
3721 - 5169 - nákup ostatních služeb (TS Jč - odvoz neb. odpadu)
10 000,- Kč
sběr a svoz komunálního odpadu
3722 - 5169 - nákup ostatních služeb (TS Jč - odvoz odpadu)
100 000,- Kč
péče o vzhled obcí
3745 - 5021 - dohody o provedení práce (údržba okolní zeleně)
25 000,- Kč
3745 - 5139 - náhradní díly
5 000,- Kč
3745 - 5156 - pohonné hmoty a maziva (křovinořez, sekačka)
6 000,- Kč
3745 - 5169 - nákup služeb - opravy, sečení příkopu, obnova návsi
130 000,- Kč
3745 - 6122 - stroje, přístroje a zařízení - traktor
50 000,- Kč
požární ochrana - dobrovolná část
5512 - 5156 - pohonné hmoty a maziva (SDH)
3 000,- Kč
5512 - 5171 - opravy a údržba
10 000,- Kč
zastupitelstva obcí
6112 - 5023 - odměny členů zastupitelstva
75 600,- Kč
činnost Obecního úřadu
6171 - 5021 - dohody o provedení práce (les, úklid, výbor)
25 000,- Kč
6171 - 5136 - knihy, zákony, tisk
2 000,- Kč
6171 - 5139 - kancel. potřeby, drob. vydání, materiál
20 000,- Kč
6171 - 5153 - plyn
9 000,- Kč
6171 - 5154 - spotřeba el. energie (v č.p. 25)
6 000,- Kč
6171 - 5161 - služby pošt (poštovné, poštovní známky)
4 000,- Kč
6171 - 5162 - služby telekomunikací (telefon, tel. karty)
15 000,- Kč
6171 - 5163 - služby peněžních ústavů (poplatky banka)
5 000,- Kč
6171 - 5166 - studie - přestavba č.p. 25 (spolkový dům)
75 000,- Kč
6171 - 5167 - služby školení, vzdělávání
3 000,- Kč
6171 - 5169 - nákup ostatních služeb (účet., servis PC, doprava,                      truhl. práce aj.)
165 000,- Kč
6171 - 5171 - oprava č.p. 25
50 000,- Kč
6171 - 5173 - cestovné
20 000,- Kč
6171 - 5175 - pohoštění
15 000,- Kč
6171 - 6121 - budovy (rekonstrukce a přístavba - sklad OÚ)
150 000,- Kč
6171 - 6130 - pozemky stavební parcely
314 020,- Kč
finanční vypořádání minulých let  
6402 - 5364 - finanční vypoř. minulých let (volby)
1 970,- Kč
pojištění
6320 - 5163 - pojištění (objekt č.p.25)
4 700,- Kč


výdaje celkem
2 037 820,- Kč
   
 
© 2006, 2007| VRBICE