Vítejte na stránkách obce Vrbice, ležící nedaleko města Jičína, v kraji Královéhradeckém.
Obecní úřad Vrbice spravuje obce Vrbice a Stříbrnice.
.:: MENU ::.

» Aktuality
» Naše obec
» Zastupitelé
» Úřední deska
» Veřejné zasedání
» Vyhlášky
» Hospodaření
      » 2006
      » Mikroregion
» Podatelna
» Kontaktní údaje

**************
» Pamětihodnosti
» Fotogalerie
» Napsali o nás
» Vzhled obce

**************
» Knihovna
» SDH Vrbice
» ČČK Vrbice

.:: HOSPODAŘENÍ ::.
----------------------------------------------------------------------------

 
ROZPOČET OBCE VRBICE NA ROK 2007 - ÚPRAVY Č. 2
návrh ke schválení na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 15.12. 2007
 
PŘÍJMY
daňové příjmy
1111 - daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a f. požitků
100 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
-3 800,- Kč
rozpočet po úpravě
96 200,- Kč
1112 - daň z příjmů fyz. osob z SVČ
14 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
-7 000,- Kč
rozpočet po úpravě
7 000,- Kč
1113 - daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů
7 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
-400,- Kč
rozpočet po úpravě
6 600,- Kč
1121 - daň z příjmů právnických osob
135 000,- Kč
1211 - daň z přidané hodnoty
220 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
-40 000,- Kč
rozpočet po úpravě
180 000,- Kč
poplatky z vybraných činností a služeb
1337 - poplatek za likvidaci komunálního odpadu
60 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
9 200,- Kč
rozpočet po úpravě
69 200,- Kč
1342 - poplatek za láz. nebo rekreační pobyt
0,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
150,- Kč
rozpočet po úpravě
150,- Kč
majetkové daně  
1511 - -daň z nemovitostí
310 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
-74 000,- Kč
rozpočet po úpravě
236 000,- Kč
nedaňové příjmy  
3613 - 2111 - příjmy z poskytování služeb (nebyt.)
24 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
1 000,- Kč
rozpočet po úpravě
25 000,- Kč
3722 - 2112 - příjmy z prodeje zboží (pytle na odpad, popelnice)
500,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
430,- Kč
rozpočet po úpravě
930,- Kč
6171 - 2131 - příjmy z pronájmu pozemků
0,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
3 000,- Kč
rozpočet po úpravě
3 000,- Kč
6310 - 2141 - příjmy z úroků
0,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
7 200,- Kč
rozpočet po úpravě
7 200,- Kč


příjmy změny
navýšení
20 980,- Kč
snížení
- 125 200,- Kč


   
VÝDAJE  
vodní hospodářství  
2310 - 5139 - nákup materiálu
0,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
1 600,- Kč
rozpočet po úpravě
1 600,- Kč
2310 - 5139 - nákup ostatních služeb
0,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
26 800,- Kč
rozpočet po úpravě
26 800,- Kč
2310 - 5171 - pitná voda - studny (opravy a udržování)
5 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
- 5 000,- Kč
rozpočet po úpravě
0,- Kč
2310 - 6121 - vodovod - projektové práce, vrt
150 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
- 25 000,- Kč
rozpočet po úpravě
125 000,- Kč
2321 - 6121 - kanalizace - projekt k úz. řízení, prov. projekt
150 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
- 150 000,- Kč
rozpočet po úpravě
0,- Kč
kultura, sdělovací prostředky  
3319 - 5171 - kultura - opravy a udržování
150 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
-150 000,- Kč
rozpočet po úpravě
0,- Kč
3326 - 5169 - kultura - ostatní služby
0,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
2 300,- Kč
rozpočet po úpravě
2 300,- Kč
3341 - 5171 - místní rozhlas ( opravy)
1 500,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
- 1 500,- Kč
rozpočet po úpravě
0,- Kč
nebytové hospodářství  
3613 - 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek (výč. pult, lednice)
52 800,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
- 17 440,- Kč
rozpočet po úpravě
35 360,- Kč
3613 - 5169 - ostatní služby (rozbor vody)
9 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
- 9 000,- Kč
rozpočet po úpravě
0,- Kč
veřejné osvětlení
3631 - 5171 - veřejné osvětlení - opravy a udržování
20 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
6 370,- Kč
rozpočet po úpravě
26 370,- Kč
územní plánování  
3635 - 6119 - ost. nákup dlouh. nehm. majetku (digit. územní plán)
100 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
- 46 450,- Kč
rozpočet po úpravě
53 550,- Kč
sběr a svoz nebezpečných odpadů  
3721 - 5169 - nákup ostatních služeb (TS Jč - odvoz neb. odpadu)
10 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
- 10 000,- Kč
rozpočet po úpravě
0,- Kč
sběr a svoz komunálního odpadu
3722 - 5169 - nákup ostatních služeb (TS Jč - odvoz odpadu)
100 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
- 8 600,- Kč
rozpočet po úpravě
91 400,- Kč
péče o vzhled obcí
3745 - 5021 - dohody o provedení práce (údržba okolní zeleně)
20 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
10 000,- Kč
rozpočet po úpravě
30 000,- Kč
3745 - 5139 - náhradní díly
3 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
5 800,- Kč
rozpočet po úpravě
8 800,- Kč
3745 - 5169 - nákup služeb - opravy, sečení příkopu
10 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
21 700,- Kč
rozpočet po úpravě
31 700,- Kč
3745 - 6122 - stroje, přístroje a zařízení - traktor
50 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
- 50 000,- Kč
rozpočet po úpravě
0,- Kč
3745 - 6130 - pozemky - veř. zeleň, hřiště
123 210,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
- 123 210,- Kč
rozpočet po úpravě
0,- Kč
požární ochrana - dobrovolná část
5512 - 5139 - nákup materiálu
0,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
2 500,- Kč
rozpočet po úpravě
2 500,- Kč
5512 - 5171 - opravy a údržba
10 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
- 10 000,- Kč
rozpočet po úpravě
0,- Kč
zastupitelstva obcí
6112 - 5023 - odměny členů zastupitelstva
75 600,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
- 600,- Kč
rozpočet po úpravě
75 000,- Kč
činnost Obecního úřadu
6171 - 5021 - dohody o provedení práce (les, úklid, výbor)
20 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
6 800,- Kč
rozpočet po úpravě
26 800,- Kč
6171 - 5136 - knihy, zákony, tisk
2 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
- 1 200,- Kč
rozpočet po úpravě
800,- Kč
6171 - 5139 - kancel. potřeby, drob. vydání, materiál
20 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
5 000,- Kč
rozpočet po úpravě
25 000,- Kč
6171 - 5153 - plyn
7 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
1 000,- Kč
rozpočet po úpravě
8 000,- Kč
6171 - 5162 - služby telekomunikací (telefon, tel. karty)
13 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
3 000,- Kč
rozpočet po úpravě
16 000,- Kč
6171 - 5163 - služby peněžních ústavů (poplatky banka)
5 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
- 1 600,- Kč
rozpočet po úpravě
3 400,- Kč
6171 - 5166 - studie - přestavba č.p. 25 na ubytování
75 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
- 75 000,- Kč
rozpočet po úpravě
0,- Kč
6171 - 5167 - služby školení, vzdělávání
3 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
- 2 700,- Kč
rozpočet po úpravě
300,- Kč
6171 - 5169 - nákup ostatních služeb (účet., servis PC, doprava,                      truhl. práce aj.)
150 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
5 000,- Kč
rozpočet po úpravě
155 000,- Kč
6171 - 5171 - oprava č.p. 25
50 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
- 29 000,- Kč
rozpočet po úpravě
21 000,- Kč
6171 - 5173 - cestovné
15 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
3 000,- Kč
rozpočet po úpravě
18 000,- Kč
6171 - 5175 - pohoštění
15 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
10 000,- Kč
rozpočet po úpravě
25 000,- Kč
6171 - 6121 - budovy (rekonstrukce a přístavba - sklad OÚ)
150 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
138 400,- Kč
rozpočet po úpravě
11 600,- Kč
6171 - 6130 - pozemky stavební parcely (Barákovo + Luxovo)
400 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
- 400 000,- Kč
rozpočet po úpravě
0,- Kč


výdaje změny
navýšení
110 870,- Kč
snížení
-1 274 700,- Kč
 
© 2006, 2007| VRBICE