.:: MENU ::.

» Úvod
» Aktuality
» Naše obec
      » Historie
      » Současnost
      » Budoucnost
      » Projekty
      » Meteorologie
» Org. struktura OÚ
» Úřední deska
» Hlášení rozhlasu
» Povinné informace
» Prohlášení o přístupnosti
» Veřejné zasedání
» Vyhlášky
» Rozpočet
» Podatelna
» Kontaktní údaje

**************
» Vodovod Vrbice

**************
» Pamětihodnosti
» Fotogalerie
» Napsali o nás
» Vzhled obce
» Dotace PRV

**************
» Knihovna
» SDH Vrbice

 

 

 

TOPlist

 


.:: NAŠE OBEC ::.
----------------------------------------------------------------------------
SOUČASNOST OBCE
 
Obec je spravována pětičlenným zastupitelstvem. Činnost zastupitelstva je zaměřena na zlepšování prostředí obce, zvýšení technické infrastruktury a kulturně - společenských aktivit.
 
Rozpočet obce je sestavován jako vyrovnaný, na základě hospodaření z předcházejícího roku a dle předpokladu roku běžného. Hlavní zásada při hospodaření obce s finančními prostředky je snaha minimalizovat výdaje na vlastní správu a maximálně posilovat výdaje na investiční a neinvestiční záměry obnovy a rozvoje obce.
 
V roce 2005 jsme se poprvé zúčastnili soutěže Vesnice roku 2005 a získali jsme Modrou stuhu za společenský život obce. V roce 2011 jsme získali cenu za péči o venkovský ráz obce a v roce 2012 jsme získali Zlatou stuhu, která byla oceněna Cenou Hejtmana KHK.
 
V roce 2001 byla zrealizována plynofikace obce. Na tuto investiční akci se nám podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí.
 
Během let 2004 až 2014 jsme čerpali finanční prostředky z jednotlivých úřadů (např. Ministerstvo pro místní rozvoj, Královehradecký kraj, EU apod.). Z těchto prostředků jsme opravili a restaurovali některé pamětihodnosti a kulturní památky např. Sochu Panny Marie, památník ve Stříbrnici nebo sousoší Nejsvětější Trojice).
 
Od roku 1908 je v obci sbor dobrovolných hasičů a jeho hlavní činností bylo a do dnešních dnů je likvidovat požáry ve Vrbici a blízkém okolí, zároveň působit preventivně v oblasti požární ochrany.
V roce 2013 jsme získali příspěvek od Královehradeckého kraje z Programu podpory vybavení pro obce s JPO na renovaci hasičské stříkačky PS12.
 
A v témže roce byla dokončena výstavba veřejného vodovodu ve Vrbici. Na tuto realizaci jsme získali dotaci ze SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) z Královehradeckého kraje. Nyní již nemusíme řešit nedostatek vody v místních studních, který se v posledních letech zvyšoval.
 
V současné době má obec 144 obyvatel trvale zde žijících. O víkendech se počet obyvatel zvyšuje o chalupáře. Na území obce Vrbice je 69 domů, z toho trvale obydlených 35 a na území obce Stříbrnice je 42 domů, z toho 12 trvale obydlených.
 
 

© 2006 - 2021 | VRBICE