.:: MENU ::.

» Úvod
» Aktuality
» Naše obec
      » Historie
      » Současnost
      » Budoucnost
      » Projekty
      » Meteorologie
» Org. struktura OÚ
» Úřední deska
» Hlášení rozhlasu
» Povinné informace
» Prohlášení o přístupnosti
» Veřejné zasedání
» Vyhlášky
» Rozpočet
» Podatelna
» Kontaktní údaje

**************
» Vodovod Vrbice

**************
» Pamětihodnosti
» Fotogalerie
» Napsali o nás
» Vzhled obce
» Dotace PRV

**************
» Knihovna
» SDH Vrbice

 

 

 

TOPlist

 


.:: NAŠE OBEC ::.
----------------------------------------------------------------------------
HISTORIE OBCE
 
VRBICE
Vrbice, podle staročeského slovníku znamená „místo porostlé vrbami“.
První zmínka o Vrbici v historických listinách pochází z roku 1368, z dob panování Karla IV, další zmínky jsou pak z roku 1423, kdy husité v Čechách bojovali proti všem. Záznam z roku 1441 hovoří o násilí a zničení vesnice ozbrojenci.
Od roku 1506 do poloviny 16. století patřila Vrbice pánům z Valdštejna, k jejichž majetku časem postupně přibývaly další vsi.
Od poloviny 16. století byla Vrbice a okolní vesnice majetkem rodiny Dohalských. Později Vrbici zakoupil císařský generalisimus Albrecht z Valdštejna a připojil ji ke svému frýdlantskému panství. Jeho sídlem byl Jičín.
Od roku 1624 až po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 patřila Vrbice jičínským jezuitům.
Po zrušení jezuitského řádu byly statky prohlášeny za majetek státu, dvory, včetně vrbického, byly rozparcelovány a rozděleny mezi drobné zemědělce a bezzemky.
O životě obce v 19. století máme zprávy jen kusé, až události 20. století jsou zaznamenány pečlivěji. Tragickým zásahem do klidného života vesnice byla první světová válka, které padlo za oběť deset vrbických občanů.
V srpnu 1929 se započalo se stavbou elektrického vedení a již 11. prosince 1929 byl první den zapnut elektrický proud.
Druhou světovou válku obec přežila bez obětí na životech a větších ztrátách na majetku občanů. V květnu 1945 prošla obcí sovětská armáda. která zde zůstala jen jeden den. V roce 1946, na základě výzvy vlády o osídlování pohraničí, se z Vrbice odstěhovalo do pohraničí 6 rodin – celkem 31 osob.
V roce 1952 byla v obci založena Státní traktorová stanice a Jednotné zemědělské družstvo II.typu, které se však po roce rozpadlo. Další družstvo bylo pod nátlakem úřadů založeno v roce 1957. O rok později byla postavena drůbežárna a kravín.
V roce 1974 bylo JZD začleněno do komplexu JZD Slatiny.
V roce 1971 byla Vrbice sloučena se Stříbrnicí. V roce 1976 byl zrušen Místní národní výbor ve Vrbici a obec byla přidělena do střediskové obce Žeretice.
Dle přání občanů však byla v roce 1990 opět osamostatněna a zůstává sloučena se Stříbrnicí.
 
STŘÍBRNICE
Stříbrnice byl původně dvůr pojmenovaný podle potoka vlévajícího se do Cidliny. První písemní zpráva o Stříbrnici je v porovnání s okolními obcemi pozdní. Pochází až z roku 1594 – to je v období, kdy si vrchnost snažila zvýšit svůj příjem od poddaných zakládáním vsí tam, kde byla možnost obdělávat pole a louky. Znamenalo to větší příliv naturálních i peněžních dávek od poddaných. Ve vsi byl postaven po roce 1627 jezuitský dvůr s výstavnou obyvatelnou částí. Po zrušení jezuitského řádu roku 1773 byl rozparcelován dvůr Stříbrnice a tím vznikla ves Stříbrnice, která již roku 1790 měla 19 domů. V roce 1834 měla Stříbrnice dle popisu J. G. Sommera 25 domů, 200 obyvatel a hostinec.
 
 
 


Kliknutím zobrazíte větší obrázek

Kliknutím zobrazíte větší obrázek

Kliknutím zobrazíte větší obrázek

Kliknutím zobrazíte větší obrázek
© 2006 - 2021 VRBICE