Vítejte na stránkách obce Vrbice, ležící nedaleko města Jičína, v kraji Královéhradeckém.
Obecní úřad Vrbice spravuje obce Vrbice a Stříbrnice.
.:: MENU ::.

» Aktuality
» Naše obec
» Zastupitelé
» Úřední deska
» Veřejné zasedání
» Vyhlášky
» Hospodaření
» Podatelna
» Kontaktní údaje

**************
» Pamětihodnosti
» Fotogalerie
» Napsali o nás
» Vzhled obce

**************
» Knihovna
» SDH Vrbice
» ČČK Vrbice

.:: ÚŘEDNÍ DESKA ::.
----------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA
 
Starosta obce Vrbice v souladu se zákonem 128/2000 Sb. v platném znění
svolává na den 16.3. 2007 od 18,30 hodin (pátek)
 
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
 
které se koná v obecním domě ve Vrbici.
 
Program veřejného zasedání:
 
1. Zahájení, schválení programu zasedání
2. Volba zapisovatele
3. Volba návrhové komise
4. Ověření zápisu z minulého zasedání
5. Znalecký posudek – pomníčky v katastru obce Vrbice
6. Prodej pozemku č. 484/10 v k. ú. Vrbice nad Cidlinou
7. Pronájem pozemků – AGRO Slatiny, a.s.
8. Nově vzniklé záležitosti
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr
 
Vrbice dne 27.2. 2007
 
Zdeněk KARBULKA
starosta
 
Přílohy k pozvánce:
záměr obce –prodej pozemku parc. č. 484/10 v k.ú. Vrbice nad Cidlinou
(vč. kat. mapy)
záměr obce –pronájem pozemků (viz. seznam) – AGRO Slatiny, a.s.
 
Vyvěšeno: 27.2. 2007
 
© 2006 | VRBICE