Vítejte na stránkách obce Vrbice, ležící nedaleko města Jičína, v kraji Královéhradeckém.
Obecní úřad Vrbice spravuje obce Vrbice a Stříbrnice.
.:: MENU ::.

» Aktuality
» Naše obec
» Zastupitelé
» Úřední deska
» Veřejné zasedání
» Vyhlášky
» Hospodaření
» Podatelna
» Kontaktní údaje

**************
» Pamětihodnosti
» Fotogalerie
» Napsali o nás
» Vzhled obce

**************
» Knihovna
» SDH Vrbice
» ČČK Vrbice

.:: ÚŘEDNÍ DESKA ::.
----------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA
 
Starosta obce Vrbice v souladu se zákonem 128/2000 Sb. v platném znění
svolává na den 20.12. 2008 od 18 hodin (sobota)
 
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
 
které se koná v obecním domě ve Vrbici.
 
Program veřejného zasedání:
 
1. Zahájení, schválení programu zasedání
2. Volba zapisovatele
3. Volba návrhové komise
4. Ověření zápisu z minulého zasedání
5. Úpravy rozpočtu
6. Schválení rozpočtu obce na rok 2009
7. Schválení rozpočtového výhledu obce
8. Volba inventarizační komise
9. Schválení rozpočtu Mikroregionu Podchlumí na rok 2009
10. Žádost o dotaci POV r. 2009 – dostavba skladu OÚ - schválení
11. Žádost o dotaci Mikroregion Podchlumí r. 2009 – hřiště na prostředku - schválení
12. Směna pozemků parc. č. 208/1 v k. ú. Vrbice nad Cidlinou a parc.č. 217/3
      v k. ú. Žeretice – schválení
13. Směna pozemku parc. č. 495/1v k. ú. Vrbice nad Cidlinou – schválení
14. Koupě pozemku parc. č. 485/8 v k. ú. Vrbice nad Cidlinou – schválení
15. Koupě pozemku parc. č. 485/9 v k. ú. Vrbice nad Cidlinou – schválení
16. Koupě pozemku parc. č. 485/12 v k. ú. Vrbice nad Cidlinou – schválení
17. Nově vzniklé záležitosti
18. Diskuse
19. Usnesení
20. Závěr
 
Vrbice dne 3.12. 2008
 
Zdeněk KARBULKA
starosta
 
přílohy k pozvánce:
úpravy rozpočtu č.2 pro rok 2008
návrh rozpočtu na rok 2009
rozpočtový výhled
záměr obce – koupě pozemků
záměr obce – směna pozemků
záměr obce – směna pozemků
 
Vyvěšeno: 3.12. 2008
 
© 2006 - 2008| VRBICE