Vítejte na stránkách obce Vrbice, ležící nedaleko města Jičína, v kraji Královéhradeckém.
Obecní úřad Vrbice spravuje obce Vrbice a Stříbrnice.
.:: MENU ::.

» Aktuality
» Naše obec
» Zastupitelé
» Úřední deska
» Veřejné zasedání
» Vyhlášky
» Hospodaření
      » 2007
      » 2006
      » Mikroregion
» Podatelna
» Kontaktní údaje

**************
» Pamětihodnosti
» Fotogalerie
» Napsali o nás
» Vzhled obce

**************
» Knihovna
» SDH Vrbice
» ČČK Vrbice

.:: HOSPODAŘENÍ ::.
----------------------------------------------------------------------------

 
ROZPOČET OBCE VRBICE NA ROK 2008 - ÚPRAVY Č. 2
návrh ke schválení na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 20.12. 2008
 
PŘÍJMY
daňové příjmy
1111 - daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a f. požitků
100 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
83 200,- Kč
rozpočet po úpravě
183 200,- Kč
1112 - daň z příjmů fyz. osob z SVČ
7 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
10 300,- Kč
rozpočet po úpravě
17 300,- Kč
1113 - daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů
7 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
9 400,- Kč
rozpočet po úpravě
16 400,- Kč
1121 - daň z příjmů právnických osob
135 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
129 700,- Kč
rozpočet po úpravě
264 700,- Kč
1211 - daň z přidané hodnoty
180 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
254 700,- Kč
rozpočet po úpravě
434 700,- Kč
poplatky z vybraných činností a služeb
1342 - poplatek za láz. nebo rekreační pobyt
0,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
700,- Kč
rozpočet po úpravě
700,- Kč
1361 - správní poplatky
200,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
-50,- Kč
rozpočet po úpravě
150,- Kč
majetkové daně  
1511 - -daň z nemovitostí
400 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
23 300,- Kč
rozpočet po úpravě
423 300,- Kč
neinvestiční přijaté transfery  
4111 - neinvest. přij. transfery z všeob. pokladní správy (volby)
0,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
20 000,- Kč
rozpočet po úpravě
20 000,- Kč
4113 - neinv. přijaté transfery ze SF (EU)
0,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
191 565,- Kč
rozpočet po úpravě
191 565,- Kč
4113 - neinv. přijaté transfery ze SF (národní zdroje)
0,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
63 855,- Kč
rozpočet po úpravě
63 855,- Kč
4113 - neinv. přijaté transfery ze SF (EU)
0,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
3 375,- Kč
rozpočet po úpravě
3 375,- Kč
4113 - neinv. přijaté transfery ze SF (národní zdroje)
0,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
1 125,- Kč
rozpočet po úpravě
1 125,- Kč
4116 - ostatní neinvest. přijaté transfery ze státního rozp. (MK ČR)
0,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
168 000,- Kč
rozpočet po úpravě
168 000,- Kč
   
investiční přijaté transfery  
4213 - invest. přijaté transfery ze SF (EU)
0,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
151 200,- Kč
rozpočet po úpravě
151 200,- Kč
4213 - invest. přijaté transfery ze SF (národní zdroje)
0,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
50 400,- Kč
rozpočet po úpravě
50 400,- Kč
nedaňové příjmy  
3613 - 2111 - příjmy z poskytování služeb (nebyt.)
24 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
1 250,- Kč
rozpočet po úpravě
25 250,- Kč
3722 - 2112 - příjmy z prodeje zboží (pytle na odpad, popelnice)
500,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
-290,- Kč
rozpočet po úpravě
210,- Kč
6310 - 2141 - příjmy z úroků
5 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
7 200,- Kč
rozpočet po úpravě
12 200,- Kč


příjmy změny
navýšení
1 169 310,- Kč
snížení
- 340,- Kč


   
VÝDAJE  
vodní hospodářství  
2310 - 5139 - nákup materiálu
0,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
2 640,- Kč
rozpočet po úpravě
2 640,- Kč
2310 - 5139 - nákup ostatních služeb
0,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
2 160,- Kč
rozpočet po úpravě
2 160,- Kč
2310 - 5171 - pitná voda - studny (opravy a udržování)
5 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
- 5 000,- Kč
rozpočet po úpravě
0,- Kč
2310 - 6121 - vodovod - vrt, zkoušky
150 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
- 90 300,- Kč
rozpočet po úpravě
59 700,- Kč
2321 - 5171 - kanalizace - opravy a udržování
0,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
46 270,- Kč
rozpočet po úpravě
46 270,- Kč
2321 - 6121 - kanalizace - stavby
0,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
95 830,- Kč
rozpočet po úpravě
95 830,- Kč
2341 - 6121 - vodní díla v zemědělské krajině - rybník
0,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
6 400,- Kč
rozpočet po úpravě
6 400,- Kč
kultura, sdělovací prostředky  
3319 - 5171 - kultura - kultura - ostatní osobní výdaje
5 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
-5 000,- Kč
rozpočet po úpravě
0,- Kč
3319 - 5171 - kultura - opravy a udržování (Trojice, Matička)
40 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
434 280,- Kč
rozpočet po úpravě
474 280,- Kč
3341 - 5171 - místní rozhlas ( opravy)
1 500,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
- 1 500,- Kč
rozpočet po úpravě
0,- Kč
3399 - 5194 - věcné dary (dary k výročí obyvatelům)
2 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
6740,- Kč
rozpočet po úpravě
2 670,- Kč
nebytové hospodářství  
3613 - 5139 - nákup materiálu
0,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
20 780,- Kč
rozpočet po úpravě
20 780,- Kč
3613 - 5154 - elektrická energie
25 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
11 000,- Kč
rozpočet po úpravě
36 000,- Kč
3613 - 5169 - nákup ostatních služeb
9 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
- 9 000,- Kč
rozpočet po úpravě
0,- Kč
veřejné osvětlení
3631 - 5154 - elektrická energie
23 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
3 080,- Kč
rozpočet po úpravě
26 080,- Kč
3631 - 5171 - veřejné osvětlení - opravy a udržování
10 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
2 200,- Kč
rozpočet po úpravě
12 200,- Kč
3631 - 6121 - veřejné osvětlení Stříbrnice
375 920,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
103 070,- Kč
rozpočet po úpravě
478 990,- Kč
územní plánování  
3635 - 6119 - ost. nákup dlouh. nehm. majetku (digit. územní plán)
190 400,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
- 142 800,- Kč
rozpočet po úpravě
47 640,- Kč
3639 - 6130 - pozemky (nové stavební parcely)
0,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
1 100,- Kč
rozpočet po úpravě
1 100,- Kč
sběr a svoz nebezpečných odpadů  
3721 - 5169 - nákup ostatních služeb (TS Jč - odvoz neb. odpadu)
10 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
- 10 000,- Kč
rozpočet po úpravě
0,- Kč
sběr a svoz komunálního odpadu
3722 - 5169 - nákup ostatních služeb (TS Jč - odvoz odpadu)
100 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
- 23 300,- Kč
rozpočet po úpravě
76 700,- Kč
péče o vzhled obcí
3745 - 5021 - dohody o provedení práce (údržba okolní zeleně)
25 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
-5 000,- Kč
rozpočet po úpravě
20 000,- Kč
3745 - 5139 - náhradní díly
5 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
10 270,- Kč
rozpočet po úpravě
15 270,- Kč
3745 - 5156 - pohonné hmoty a maziva
6 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
2 930,- Kč
rozpočet po úpravě
8 930,- Kč
3745 - 5169 - nákup služeb - opravy, sečení příkopu
130 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
-115 850,- Kč
rozpočet po úpravě
14 150,- Kč
3745 - 6121 - budovy, haly, stavby
0,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
84 000,- Kč
rozpočet po úpravě
84 000,- Kč
požární ochrana - dobrovolná část
5512 - 5139 - nákup materiálu
0,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
16 580,- Kč
rozpočet po úpravě
16 580,- Kč
5512 - 5156 - pohonné hmoty a maziva
3 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
- 2 120,- Kč
rozpočet po úpravě
8580,- Kč
5512 - 5171 - opravy a údržba
10 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
- 10 000,- Kč
rozpočet po úpravě
0,- Kč
zastupitelstva obcí
6112 - 5023 - odměny členů zastupitelstva
75 600,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
7 300,- Kč
rozpočet po úpravě
82 900,- Kč
6112 - 5032 - zdravotní pojištění
0,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
7 460,- Kč
rozpočet po úpravě
7 460,- Kč
volby do zastupitelstev  
6115 - 5021 - ostatní osobní výdaje
0,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
12 140,- Kč
rozpočet po úpravě
12 140,- Kč
6115 - 5032 - zdravotní pojištění
0,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
510,- Kč
rozpočet po úpravě
510,- Kč
6115 - 5139 - nákup materiálu
0,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
5 360,- Kč
rozpočet po úpravě
5 360,- Kč
6115 - 5173 - cestovné
0,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
660,- Kč
rozpočet po úpravě
660,- Kč
6115 - 5175 - pohoštění
0,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
460,- Kč
rozpočet po úpravě
460,- Kč
činnost Obecního úřadu
6171 - 5021 - dohody o provedení práce (les, úklid, výbor)
25 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
-10 930,- Kč
rozpočet po úpravě
14 070,- Kč
6171 - 5136 - knihy, zákony, tisk
2 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
- 1 240,- Kč
rozpočet po úpravě
760,- Kč
6171 - 5139 - kancel. potřeby, drob. vydání, materiál
20 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
8 190,- Kč
rozpočet po úpravě
28 190,- Kč
6171 - 5153 - plyn
9 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
19 580,- Kč
rozpočet po úpravě
28 580,- Kč
6171 - 5154 - elektrická energie
6 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
920,- Kč
rozpočet po úpravě
6 920,- Kč
6171 - 5161 - služby pošt
4 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
500,- Kč
rozpočet po úpravě
4 500,- Kč
6171 - 5162 - služby telekomunikací (telefon, tel. karty)
15 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
- 400,- Kč
rozpočet po úpravě
14 600,- Kč
6171 - 5163 - služby peněžních ústavů (poplatky banka)
5 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
- 1 000,- Kč
rozpočet po úpravě
4 000,- Kč
6171 - 5167 - služby školení, vzdělávání
3 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
- 3 000,- Kč
rozpočet po úpravě
0,- Kč
6171 - 5169 - nákup ostatních služeb (účet., servis PC, doprava,                      truhl. práce aj.)
165 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
- 19 500,- Kč
rozpočet po úpravě
145 500,- Kč
6171 - 5171 - oprava č.p. 25
50 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
- 43 700,- Kč
rozpočet po úpravě
6 300,- Kč
6171 - 5173 - cestovné
20 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
-4 000,- Kč
rozpočet po úpravě
16 000,- Kč
6171 - 5175 - pohoštění
15 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
8 530,- Kč
rozpočet po úpravě
23 530,- Kč
6171 - 5365 - platby daní a poplatků
0,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
30,- Kč
rozpočet po úpravě
30,- Kč
6171 - 6121 - budovy (rekonstrukce a přístavba - sklad OÚ)
150 000,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
442 940,- Kč
rozpočet po úpravě
592 940,- Kč
6171 - 6130 - pozemky stavební parcely (Barákovo + Luxovo)
314 020,- Kč
navýšení (+) či snížení (-)
- 314 020,- Kč
rozpočet po úpravě
0,- Kč


výdaje změny
navýšení
1 357 960,- Kč
snížení
- 817 210,- Kč
 
 
© 2006 - 2008| VRBICE