Vítejte na stránkách obce Vrbice, ležící nedaleko města Jičína, v kraji Královéhradeckém.
Obecní úřad Vrbice spravuje obce Vrbice a Stříbrnice.
.:: MENU ::.

» Aktuality
» Naše obec
» Zastupitelé
» Úřední deska
» Veřejné zasedání
» Vyhlášky
» Hospodaření
» Podatelna
» Kontaktní údaje

**************
» Pamětihodnosti
» Fotogalerie
» Napsali o nás
» Vzhled obce

**************
» Knihovna
» SDH Vrbice
» ČČK Vrbice

.:: ÚŘEDNÍ DESKA ::.
----------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA
 
Starosta obce Vrbice v souladu se zákonem 128/2000 Sb. v platném znění
svolává na den 27.6. 2008 od 19 hodin (pátek)
 
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
 
které se koná v obecním domě ve Vrbici.
 
Program veřejného zasedání:
 
1. Zahájení, schválení programu zasedání
2. Volba zapisovatele
3. Volba návrhové komise
4. Ověření zápisu z minulého zasedání
5. Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření obce za rok 2007, projednání
    a schválení závěrečného účtu obce za rok 2007
6. Zadání územního plánu - schválení
7. Nově vzniklé záležitosti
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr
 
Vrbice dne 10.6. 2008
 
Zdeněk KARBULKA
starosta
 
přílohy k pozvánce:
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007
závěrečný účet obce za rok 2007
 
Vyvěšeno: 10.6. 2008
 
© 2006 - 2008| VRBICE