Vítejte na stránkách obce Vrbice, ležící nedaleko města Jičína, v kraji Královéhradeckém.
Obecní úřad Vrbice spravuje obce Vrbice a Stříbrnice.
.:: MENU ::.

» Aktuality
» Naše obec
» Zastupitelé
» Úřední deska
» Veřejné zasedání
» Vyhlášky
» Hospodaření
» Podatelna
» Kontaktní údaje

**************
» Pamětihodnosti
» Fotogalerie
» Napsali o nás
» Vzhled obce

**************
» Knihovna
» SDH Vrbice
» ČČK Vrbice

.:: HOSPODAŘENÍ ::.
----------------------------------------------------------------------------

 
ROČNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE VRBICE ZA ROK 2007 - ZÁVĚREČNÝ ÚČET
 
PŘÍJMY
daňové příjmy
1111 - daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a f. požitků
104 428,49 Kč
1112 - daň z příjmů fyz. osob z SVČ
8 147,41 Kč
1113 - daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů
6 788,69 Kč
1121 - daň z příjmů právnických osob
182 268,91 Kč
1211 - daň z přidané hodnoty
180 118,- Kč
poplatky z vybraných činností a služeb
1337 - poplatek za likvidaci komunálního odpadu
69 200,- Kč
1341 - poplatek ze psů
3 400,- Kč
1342 - poplatek za láz. nebo rekreační pobyt
144,- Kč
1361 - správní poplatky
200,- Kč
majetkové daně  
1511 - -daň z nemovitostí
406 791,97 Kč
nedaňové příjmy  
1012 - 2131 - příjmy z pronájmu pozemků
58,799- Kč
2310 - 2111 - pitná voda - příjmy ze služeb (odběr vzorků)
1962,- Kč
3613 - 2111 - příjmy z poskytování služeb (nebyt.)
25,036- Kč
3613 - 2132 - příjmy z pronájmu nemovit. a jejich částí
120,- Kč
3633 - 3113 - příjmy z prodeje ost. dlouh. majetku
45 000,- Kč
3639 - 3111 - příjmy z prodeje pozemků
17 000,- Kč
3722 - 2112 - příjmy z prodeje zboží (pytle na odpad, popelnice)
930,- Kč
3745 - 2111 - zeleň - příjmy ze služeb (Mikroregion Podchlumí)
4 756,50 Kč
6171 - 2131 - příjmy z pronájmu pozemků
3 000,- Kč
6171 - 2322 - přijaté pojistné náhrady
3 057,- Kč
6310 - 2141 - příjmy z úroků
12 446,56 Kč
6310- -2142 - příjmy z podílu na zisku a dividend
5 100,- Kč
neinvestiční přijaté dotace od krajů  
4111 - dotace z všeob. pokladny (na volby)
4112 - dotace z kraje na činnost OÚ
6 960-, Kč
4122 - neinvestiční dotace z kraje
138 000,- Kč
4222 - investiční dotace z kraje (územní plán)
97 500,- Kč


příjmy celkem
1 381 154,53 Kč


   
VÝDAJE  
pitná voda  
2310 - 5139 - nákup materiálu
1 593,- Kč
2310 - 5139 - nákup služeb
26 767,- Kč
2310 - 6121 - budovy, haly a stavby (vrt)
1 130,50 Kč
vzdělávání  
3111 - 5321 - neinvestiční dotace obcím (MŠ Milíčeves)
12 000,- Kč
3113 - 5321 - neinvestiční dotace obcím (ZŠ V. Veselí, ZŠ Jičín)
70 613,- Kč
kultura, sdělovací prostředky  
3319 - 5021 - dohody o provedení práce (vedení kroniky)
5 000,- Kč
3319 - 5169 - nákup služeb
9 687,- Kč
3326 - 5169 - nákup služeb
2 300,- Kč
3326 - 5171 - opravy a udržování (pomníky 3. ks)
276 733,- Kč
3341 - 5169 - nákup služeb ( poplatek TV)
1 440,- Kč
3399 - 5194 - věcné dary (dary k výročí obyvatelům)
2 000,- Kč
nebytové hospodářství  
3613 - 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek (výč. pult + přísl.)
35 359,- Kč
3613 - 5154 - elektrická energie
30 637,70 Kč
3613 - 5171 - opravy a udržování
6 374,50 Kč
veřejné osvětlení
3631 - 5154 - veřejné osvětlení el. energie
23 637,40 Kč
územní plánování  
3635 - 6119 - ost. nákup dlouh. nehm. majetku (územní plán)
53 550,- Kč
územní rozvoj  
3639 - 5329 - ostatní neivnest. dotace veř. rozp. územn. úrovně
6 840,- Kč
3639 - 5362 - platby daní a poplatků (daň z převodu nemovitostí)
510,- Kč
sběr a svoz komunálního odpadu
3722 - 5169 - nákup ostatních služeb (TS Jč - odvoz odpadu)
91 388,- Kč
péče o vzhled obcí
3745 - 5021 - dohody o provedení práce (údržba okolní zeleně)
30 000,- Kč
3745 - 5137 - drobný hmotný dlouh. majetek (sekačka do Stříbrnice)
17 124,- Kč
3745 - 5139 - nákup materiálu (náhradní díly)
8 817,50 Kč
3745 - 5156 - pohonné hmoty a maziva
5 965,50 Kč
3745 - 5169 - nákup služeb
32 508,- Kč
požární ochrana - dobrovolná část
5512 - 5139 - nákup materiálu
2 477,50 Kč
5512 - 5156 - pohonné hmoty a maziva (SDH)
1 285,- Kč
zastupitelstva obcí
6112 - 5023 - odměny členů zastupitelstva
75 035,- Kč
činnost Obecního úřadu
6171 - 5021 - dohody o provedení práce (les, úklid, výbor)
26 800,- Kč
6171 - 5136 - knihy, zákony, tisk
716,- Kč
6171 - 5139 - kancel. potřeby, drob. vydání, materiál
29 953,70 Kč
6171 - 5153 - plyn
7 978,90 Kč
6171 - 5154 - spotřeba el. energie (v č.p. 25)
5 073,40 Kč
6171 - 5161 - služby pošt (poštovné, poštovní známky)
4 177,- Kč
6171 - 5162 - služby telekomunikací (telefon, tel. karty)
15 876,- Kč
6171 - 5163 - služby peněžních ústavů (poplatky banka)
5 000,- Kč
6171 - 5166 - studie - přestavba č.p. 25 na ubytování
75 000,- Kč
6171 - 5167 - služby školení, vzdělávání
270,- Kč
6171 - 5169 - nákup ostatních služeb (účet., servis PC, doprava,                      truhl. práce aj.)
156 026,90 Kč
6171 - 5171 - oprava č.p. 25
21 621,10 Kč
6171 - 5173 - cestovné
17 547,50 Kč
6171 - 5175 - pohoštění
26 428,50 Kč
6171 - 5361 - nákup kolků
3 400,- Kč
6171 - 6121 - budovy, haly a stavby
11 600,- Kč
pojištění  
6320 - 5163 - pojištění (objekt č.p.25)
4 723,- Kč
ostatní finanční operace  
6399 - 5362 - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
51 864,- Kč
6399 - 5363 - úhrady sankcí jiným rozpočtům
3 984,- Kč
finanční vypořádání minulých let  
6402 - 5364 - vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp. obd.
1 969,50 Kč


výdaje celkem
1 224 107,10 Kč


ROZDÍL
157 047,43 Kč
 
 
© 2006 - 2008| VRBICE