Vítejte na stránkách obce Vrbice, ležící nedaleko města Jičína, v kraji Královéhradeckém.
Obecní úřad Vrbice spravuje obce Vrbice a Stříbrnice.
.:: MENU ::.

» Aktuality
» Naše obec
» Zastupitelé
» Úřední deska
» Veřejné zasedání
» Vyhlášky
» Hospodaření
» Podatelna
» Kontaktní údaje

**************
» Pamětihodnosti
» Fotogalerie
» Napsali o nás
» Vzhled obce

**************
» Knihovna
» SDH Vrbice
» ČČK Vrbice

.:: VYHLÁŠKY ::.
----------------------------------------------------------------------------

VYHLÁŠKA č. 5/2003
 
O ochraně ovzduší.
Ze dne 27.9.2003.
Účinnost od 19.10.2003.

Obec Vrbice
vydává dne 27.9.2003
nařízení č. 5/2003
 
O ochraně ovzduší
 
schválené usnesením na zasedání zastupitelstva obce dne 27.9.2003 v souladu s ustanovením §50 odst. 1) písm. g) a h) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením §102 odst. 2) písm. d) a §102 odst. 4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
 
článek 1.
Obecná ochrana ovzduší
Povinnosti a výjimky při ochraně ovzduší stanoví zákon.
 
článek 2.
Spalování materiálů
V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami podle zákona.
 
článek 3.
Podmínky spalování suchých rostlinných materiálů
1) Spalování suchých rostlinných materiálů se zakazuje v těchto situacích:
a) za mlhavého nebo inverzního počasí
b) za silného větru
c) v době zvýšeného nebezpečí požárů

O upřesnění spalování suchých rostlinných materiálů rozhodne starosta obce na místě samém v dané situaci.
 
článek 4.
Zakázaná paliva
V malých spalovacích zdrojích je zakázáno spalovat paliva s vyšším obsahem síry a příměsí dalších látek:
1) lignit
2) uhelné kaly
3) proplástky
jejichž spalování má nepříznivý vliv na kvalitu ovzduší.
 
článek 5.
Závěrečná ustanovení
1) Dozor nad dodržováním tohoto opatření vykonávají pověření pracovníci Obecního úřadu.

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 19.10.2003.

Zdeněk Karbulka - starosta obce
Ing. Miloš Neuman - místostarosta obce
 
Vyvěšeno dne: 3.10.2003
 
 
© 2006 | VRBICE