Vítejte na stránkách obce Vrbice, ležící nedaleko města Jičína, v kraji Královéhradeckém.
Obecní úřad Vrbice spravuje obce Vrbice a Stříbrnice.
.:: MENU ::.

» Aktuality
» Naše obec
» Zastupitelé
» Úřední deska
» Veřejné zasedání
» Vyhlášky
» Hospodaření
» Podatelna
» Kontaktní údaje

**************
» Pamětihodnosti
» Fotogalerie
» Napsali o nás
» Vzhled obce

**************
» Knihovna
» SDH Vrbice
» ČČK Vrbice

.:: VYHLÁŠKY ::.
----------------------------------------------------------------------------

VYHLÁŠKA č. 4/2003
 
O povinnostech držitelů psů a hospodářského zvířectva.
Ze dne 8.2.2003.
Účinnost od 25.2.2003.
ZRUŠENA   ZRUŠENA   ZRUŠENA   ZRUŠENA   ZRUŠENA   ZRUŠENA

Zastupitelstvo obce Vrbice
vydává dne 8.2.2003
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2003
 
O povinnostech držitelů psů a hospodářského zvířectva
 
schválenou usnesením na zasedání zastupitelstva obce dne 8.2.2003 v souladu s ustanovením §10 písm. a) a §84 odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.
 
článek 1.
Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo k ohrožení veřejného pořádku v obcích volným pobíháním psů a hospodářského zvířectva.
 
článek 2.
Je zakázáno nechat volně pobíhat psy a ostatní hospodářská zvířata – na veřejných prostranstvích (např. před prodejnou potravin, před Obecním úřadem, apod.)
 
článek 3.
Platnost vyhlášky
Obecně závazná vyhláška platí pro obce Vrbice a Stříbrnice
 
článek 4.
Sankce
Porušení této vyhlášky se postihuje podle zvláštních předpisů (zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění).
 
článek 5.
1) Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška ze dne 23.5.1997.

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 25.2.2003.

Zdeněk Karbulka - starosta obce
Ing. Miloš Neuman - místostarosta obce
 
Vyvěšeno dne: 9.2.2003
 
 
© 2006 | VRBICE