Vítejte na stránkách obce Vrbice, ležící nedaleko města Jičína, v kraji Královéhradeckém.
Obecní úřad Vrbice spravuje obce Vrbice a Stříbrnice.
.:: MENU ::.

» Aktuality
» Naše obec
» Zastupitelé
» Úřední deska
» Veřejné zasedání
» Vyhlášky
» Hospodaření
» Podatelna
» Kontaktní údaje

**************
» Pamětihodnosti
» Fotogalerie
» Napsali o nás
» Vzhled obce

**************
» Knihovna
» SDH Vrbice
» ČČK Vrbice

.:: VYHLÁŠKY ::.
----------------------------------------------------------------------------

VYHLÁŠKA č. 1/2009
 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška
č. 1/2008, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
 
Účinnost od 1.1.2010.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláškač. 1/2008, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
 
Zastupitelstvo obce Vrbice se na svém zasedání dne 13.11.2009 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
článek 1.
1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o stanovení místního koeficientu pro     výpočet daně z nemovitostí.
 
článek 2.
Účinnost
1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2010.

Zdeněk Karbulka - starosta obce
Luboš Splítek- místostarosta obce
 
Vyvěšeno dne: 15.11.2009
Sejmuto dne: 1.12.2009
 
© 2006 -2008| VRBICE