Vítejte na stránkách obce Vrbice, ležící nedaleko města Jičína, v kraji Královéhradeckém.
Obecní úřad Vrbice spravuje obce Vrbice a Stříbrnice.
.:: MENU ::.

» Aktuality
» Naše obec
» Zastupitelé
» Úřední deska
» Veřejné zasedání
» Vyhlášky
» Hospodaření
» Podatelna
» Kontaktní údaje

**************
» Pamětihodnosti
» Fotogalerie
» Napsali o nás
» Vzhled obce

**************
» Knihovna
» SDH Vrbice
» ČČK Vrbice

.:: VYHLÁŠKY ::.
----------------------------------------------------------------------------

VYHLÁŠKA č. 1/2008
 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o stanovení místního koeficientu
pro výpočet daně z nemovitostí
Ze dne 24.5.2008.
Účinnost od 1.1.2009.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008,
o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

 
Zastupitelstvo obce Vrbice se na svém zasedání dne 23.5.2008 usneslo vydat na základě § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
článek 1.
Místní koeficient
1. Na území obce Vrbice (katastrální území Vrbice nad Cidlinou a Stříbrnice v Čechách) se stanovuje místní koeficient, kterým se násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory, ve výši 3.
 
článek 2.
Účinnost
1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2009.

Zdeněk Karbulka - starosta obce
Luboš Splítek- místostarosta obce
 
Vyvěšeno dne: 24.5.2008
Sejmuto dne: 8.6.2008
 
© 2006 -2008| VRBICE