Vítejte na stránkách obce Vrbice, ležící nedaleko města Jičína, v kraji Královéhradeckém.
Obecní úřad Vrbice spravuje obce Vrbice a Stříbrnice.
.:: MENU ::.

» Aktuality
» Naše obec
» Zastupitelé
» Úřední deska
» Veřejné zasedání
» Vyhlášky
» Hospodaření
» Podatelna
» Kontaktní údaje

**************
» Pamětihodnosti
» Fotogalerie
» Napsali o nás
» Vzhled obce

**************
» Knihovna
» SDH Vrbice
» ČČK Vrbice

.:: ÚŘEDNÍ DESKA ::.
----------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA
 
Starosta obce Vrbice v souladu se zákonem 128/2000 Sb. v platném znění
svolává na den 23.5. 2008 od 19 hodin (pátek)
 
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
 
které se koná v obecním domě ve Vrbici.
 
Program veřejného zasedání:
 
1. Zahájení, schválení programu zasedání
2. Volba zapisovatele
3. Volba návrhové komise
4. Ověření zápisu z minulého zasedání
5. Odstoupení člena zastupitelstva z funkce
6. Volba volební komise
7. Slib nového člena obecního zastupitelstva
8. Volba místostarosty obce
9. Odměny členům zastupitelstva
10. Koupě pozemku parc. č. 850/66 v k. ú. Žeretice
11. Pronájem části pozemku parc. č. 561/18 v k. ú. Vrbice nad Cidlinou
12. Vyhláška č. 1/2008
13. Žádost o dotaci – rekonstrukce kulturní památky (Trojice) včetně smlouvy o dílo
14. Nově vzniklé záležitosti
15. Diskuse
16. Usnesení
17. Závěr
 
Vrbice dne 2.5. 2008
 
Zdeněk KARBULKA
starosta
 
přílohy k pozvánce:
záměr obce – koupě pozemku parc. č. 850/66 v k.ú.Žeretice
záměr obce – pronájem části pozemku parc. č.561/18 v k.ú.Vrbice nad Cidlinou
 
Vyvěšeno: 2.5. 2008
 
© 2006 - 2008| VRBICE