Vítejte na stránkách obce Vrbice, ležící nedaleko města Jičína, v kraji Královéhradeckém.
Obecní úřad Vrbice spravuje obce Vrbice a Stříbrnice.
.:: MENU ::.

» Aktuality
» Naše obec
» Zastupitelé
» Úřední deska
» Veřejné zasedání
» Vyhlášky
» Hospodaření
» Podatelna
» Kontaktní údaje

**************
» Pamětihodnosti
» Fotogalerie
» Napsali o nás
» Vzhled obce

**************
» Knihovna
» SDH Vrbice
» ČČK Vrbice

.:: ÚŘEDNÍ DESKA ::.
----------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA
 
Starosta obce Vrbice v souladu se zákonem 128/2000 Sb. v platném znění
svolává na den 21.9. 2007 od 19,00 hodin (pátek)
 
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
 
které se koná v obecním domě ve Vrbici.
 
Program veřejného zasedání:
 
1. Zahájení, schválení programu zasedání
2. Volba zapisovatele
3. Volba návrhové komise
4. Ověření zápisu z minulého zasedání
5. Úpravy rozpočtu
6. Vklad pozemku parc. č. 53 kat. území Vrbice nad Cidlinou do Mikroregionu Podchlumí
7. Kanalizace obce Vrbice, žádost o dotaci
8. Žádost o dotaci program EAFRD – úprava a přestavba návse, rekonstrukce a     přístavba skladu OÚ
9. Žádost o dotaci MAS Podchlumí – veřejné prostranství (prostředek)
10. Nově vzniklé záležitosti
11. Diskuse
12. Usnesení
13. Závěr
 
Vrbice dne 4.9. 2007
 
Zdeněk KARBULKA
starosta
 
Přílohy k pozvánce:
- úpravy rozpočtu č.1 pro rok 2007
 
Vyvěšeno: 4.9. 2007
 
© 2006, 2007| VRBICE